Důchod

Jak si zažádat o starobní důchod?

Konečně jste se dočkali? Desetiletí každodenního chození do práce jsou pomalu za vámi a vy se těšíte, jak si nyní v důchodu odpočinete? Ještě předtím, než se budete moci v klidu věnovat svým koníčkům, které jste v minulosti zanedbávali, musíte kvůli přiznání starobního důchodu učinit pár nezbytných kroků!

  • O důchod si můžete žádat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným přiznáním důchodu. Tuto žádost je třeba osobně zanést na okresní správu sociálního zabezpečení. Jestliže vám cestu na daný úřad vaše zdraví nedovoluje, můžete pověřit i blízkého rodinného příslušníka.

Tento krok je však až sladkým vyvrcholením celého procesu.

  • Nejprve je nutné si ověřit, že všichni vaši zaměstnavatelé správně potvrdili doby důchodového pojištění i vaše příjmy. Jestliže nebudou mít úředníci správné údaje, můžete se dočkat velmi nepříjemného překvapení v podobě nízkého důchodu. Tyto informace si můžete zkontrolovat prostřednictvím vaší datové schránky pomocí ePortálu ČSSZ. Druhou možností je požádat písemně na sociálce o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění.
  • Jestliže je vše v pořádku, nezapomeňte si vzít s sebou při cestě na sociálku občanský průkaz, doklady o studiu, muži potvrzení o výkonu vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti, rozhodnutí o době a rozsahu péče o osobu závislou a doklady o dobách pojištění, případně náhradních dobách, jež nejsou uvedeny v informativním osobním listu.

Vyřízení žádosti trvá průměrně okolo 40 dní

Na rozhodnutí o přiznání důchodu si počkáte průměrně okolo 40 dnů, nejzazší termín je zákonných 90 dní. Pokud je nutné přihlédnout i k době pojištění získané v zahraničí, počkáte si o něco déle. Jestliže se přece jen vyřízení žádosti protáhne, můžete si zažádat o zálohu, abyste nebyli zcela bez prostředků. Pak již je jen na vás, zda v dalším kroku raději vyrazíte na houby nebo na ryby!

Author: redakce